Personal coaching trajecten

Personal Coaching of 1-on-1-training is een vorm van individuele begeleiding voor medewerkers, managers en professionals, die gericht is op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit en het bereiken van professionele doelstellingen. Het rendement van Personal Coaching is vaak groter dan bij training. Daarom is Personal Coaching uitermate geschikt voor situaties waar je op korte termijn een maximaal resultaat wilt bereiken:

 • Inzicht in persoonlijke talenten en kwaliteiten

  Iedereen beschikt over een unieke combinatie van persoonlijke talenten en kwaliteiten, maar niet iedereen is zich van deze kwaliteiten bewust. We gebruiken vaak maar een fractie van onze persoonlijke vaardigheden, omdat we ons er niet van bewust zijn dat we over deze capaciteiten beschikken.

 • Inzicht in persoonlijke blokkades

  Blokkades zijn denkpatronen, gevoelens of gedragingen die ons belemmeren optimaal te functioneren. Hierdoor zitten we als het ware vastgeroest en hebben we het gevoel niet vooruit te komen. Het is van belang deze blokkades te ontdekken en ze weg te nemen.

 • Formuleren van persoonlijke doelstellingen

  Vaak hebben we wel een globaal doel waar we naar streven, maar in vele gevallen blijkt het niet eenvoudig te zijn de exacte doelen aan te geven. De ervaring leert dat, hoe meer specifiek we zijn over de doelen die we willen bereiken, hoe waarschijnlijker het is dat we deze ook echt realiseren.

 • De coach als klankbord

  Zowel in een managementfunctie als in een uitvoerende functie, nemen we voortdurend beslissingen omdat we alle voor- en nadelen nauwgezet hebben afgewogen. Een coach kan als buitenstaander een objectieve blik werpen op de situatie en op die manier jou helpen de juiste beslissingen te nemen of richting in te slaan.

Enkele toepassingsmogelijkheden:

 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten
 • Spreekangst of belemmering overwinnen
 • Jouw leidinggevende capaciteiten en vaardigheden ontwikkelen
 • Optimale conflicthantering, hoe los je conflicten op en beter nog, hoe vermijd je ze?
 • Heroriëntatie: een nieuwe baan, een nieuwe uitdaging, hoe ga je er het best mee om?
 • Emotionele intelligentie: beter omgaan met jouw eigen emoties en die van anderen
 • Door gebeurtenissen in het leven functioneer je soms minder goed. Je wilt daar aan werken.
 • Een perfecte balans tussen werk en privé vinden én nog tijd overhouden voor jezelf.
 • Inzicht krijgen in je blokkades en het opheffen van deze blokkades.
 • Effectiever functioneren door het verbeteren van (sociale) vaardigheden.
 • Verbeteren van jouw (non-verbale) communicatie.

Smart Skills werkt met zeer ervaren, breed georiënteerde en gecertificeerde coaches die tevens veel management ervaring hebben. Coaching start met een intake. In overleg met de coachee wordt de coachingsvraag geformuleerd en worden afspraken gemaakt over de inhoud van het traject. Indien gewenst, kan een (Talent) Assessment onderdeel uitmaken van de coaching.

Voor meer informatie bel +5999 524 4400 of e-mail info@smartskills-international.com

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.