Professionele coaching skills voor managers

Steeds meer organisaties zien coaching als een belangrijk onderdeel van het managen. Dat is ook niet zo vreemd want coaching is een zeer krachtige manier van het begeleiden van werknemers naar resultaat.

Coaching gaat over het leer- , verander- en ontwikkelproces van individuen en teams. Om te komen tot grotere effectiviteit en groei is het voor de manager van belang om coachende vaardigheden te integreren in zijn of haar leiderschap.

Als coachende manager stuurt je op het talent en de ontwikkeling van jouw medewerkers. Daarbij sluit je aan bij deze tijd waarin een coachende organisatiestrategie, persoonlijk leiderschap en zelfontplooiing belangrijk zijn. Je bent een vragensteller, die medewerkers helpt om naar zichzelf te kijken, naar het eigen gedrag en de eigen rol in de samenwerking met anderen. Je ondersteunt een proces van duurzaam veranderen, door kritisch, maar zonder oordeel te spiegelen. Je vindt een juiste balans tussen doelgericht en mensgericht leidinggeven en kunt jouw leiderschapsstijl hierop aanpassen.

Professionele coaching skills voor managers is een intensieve en praktische training van 4 dagen in een kleinere groep waarin je de grondhouding en de basisvaardigheden van coachend leidinggeven onder de knie krijgt. Je krijgt inzicht in jouw eigen rol en ervaart wat mensen motiveert, of juist tegenhoudt. Je leert om gesprekken te voeren op basis van gelijkwaardigheid, binnen de context van hiërarchische verschillen.

Resultaten na de training:

  • Inzicht in de plek van coaching in jouw eigen managementrol
  • Je beschikt over (essentiële) coaching skills en de hiervoor benodigde houding
  • Kennis en inzicht in wat mensen beweegt
  • Kennis van methoden en technieken om effectiever te interveniëren als een medewerker vast loopt
  • Je beheerst de kunst van het vragen stellen
  • Makkelijker om kunnen gaan met weerstand en emoties
  • Inzicht in je eigen capaciteiten en grenzen om als leider effectiever te zijn
  • Effectiever en veerkrachtiger leiderschap
  • Na afloop van de training wordt een certificaat verstrekt.

De training duurt 4 dagen (verspreid over een aantal weken).

Voor meer informatie bel +5999 524 4400 of e-mail info@smartskills-international.com

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.